BLOGOhessa linkit muutamaan viimeisimpään talousjuttuuni Uuden Suomen Puheenvuorossa:


"EKP:n umpikuja", 8.10.2019


"

Virallisesti EKP:n päätehtävä on hintavakauden säilyttäminen, mutta eurokriisin jälkeen sen päätehtävät ovat todellisuudessa olleet euroalueen hajoamisen ja velkadeflaation estäminen.

Todellista päätehtävää on hoidettu ohjauskoron alentamisella, sekä yritysten ja eurovaltioiden velkakirjojen massiivisilla tukiostoilla.

...

"

"Valtion rahanluonti", 31.8.2019

"

Vastoin yleistä harhakäsitystä valtio ei lainaa rahaa yksityiseltä sektorilta kattaakseen alijäämänsä, vaan tekee sen luomalla rahaa itse.

Tämä yleinen, ja myös valtion itsensä sitkeästi ylläpitämä, harhakäsitys johtuu siitä, että kultakannassa (ns. Bretton-Woods-järjestelmä (1947-1971)), jossa kultavaranto toimi rahanluonnin rajoitteena, valtio joutui todellakin lainaamaan rahaa (eli kultaa) yksityiseltä sektorilta alijäämänsä kattamiseksi.

Sitävastoin nykyisessä rahajärjestelmässämme, eli ns fiat-järjestelmässä, valtio ja pankit luovat rahaa itsenäisesti ja täysin toisistaan riippumattomasti. Valtiolla on mahdollisuus luoda rahaa kulutamalla sitä talouteen niin paljon kuin on resursseja, joihin ko. kulutuksen voi kohdistaa. Pankit puolestaan voivat luoda rahaa tietyssä suhteessa omaan pääomaansa (ns. Basel-säännöt).

Kultakannassa valtion lainaaminen, eli valtion osuuden kasvattaminen kultareserveistä, nosti luonnollisesti myös yksityisesti luodun rahan korkoja. Valtionlainojen korkoja käytettiinkin yleisesti yksityisten luottojen referenssikorkona. Tämä käytäntö on edelleen yleinen Yhdysvalloissa. 

...

"

"Kansakunnat rahan panttivankeina", 23.6.2019


Fiat-järjestelmä on nerokas innovaatio, joka on sekä virheellisesti ymmärretty, että toteutettu. Nykyinen raha- ja pankkijärjestelmän totetutus aiheuttaa kansakunnan resurssien virheallokaatiota ja vajaakäyttöä, lisää taloudellista epätasa-arvoisuutta, sekä on lähtökohtaisesti epävakaa. Järjestelmän tärkeimpinä korjauksina tulisi luopua fiat-järjestelmään kuulumattomasta valtionvelkakirjakaupasta, sekä avata keskuspankkitilit ja siihen kuuluva maksujärjestelmä kaikille kansalaisille....


"Olemme kuolleiden ekonomistien orjia", 2.2.2019


Ylläoleva lainaus herra Keynesiltä on peräisin juuri lukemastani Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan rahataloutta käsittelevästä kirjasta "Rahatalous haltuun".

Se tuhertelija, johon Keynes em. lainauksessa erityisesti viittaa, on ns. klassisen taloustieteen isä Adam Smith. Smithin tuherteluilla on ollut hyvin kauaskantoiset seuraukset ja ne vaikuttavat yhä edelleen vahvasti meidän jokaisen elämään.

Kirjan lukeminen oli samalla sekä hyvin valaiseva että järkyttävä kokemus: Valaisevaa on se että, Ahokas ja Holappa kykenevät hyvin perustellusti osoittamaan valtavirtaisen ns. uusklassisen talousteorian sekä siihen liittyvän rahateorian virheellisyyden. Järkytys tulee siitä, että teorioiden aivan ilmeisistä virheistä huolimatta, länsimaiden talouspolitiikka yhä edelleen vahvasti nojaa niihin.

......

Riksbanken suunnittelee keskuspankkitilien avaamista kansalaisille, 3.1.2019


Miltä tuntuisi sellainen ajatus, että kaikilla kansalaisilla olisi talletustili, jolla olisi rajaton talletussuoja, maksutapahtumat olisivat reaaliaikaisia 24/7 ja tili olisi täysin suojassa mahdollisilta pankkikriiseiltä ja pankkijärjestelmien häiriöiltä?

Arvatenkin erittäin hyvältä.

Ja juuri sellaista Ruotsin keskuspankki, Riksbanken, onkin suunnittelemassa eli kaikille kansalaisille mahdollisesti tarjottavia ns. keskuspankkitilejä, joilla on juuri em. ominaisuudet.

.....