KIRJALLISUUTTA"Macroeconomics"


Uusi MMT-oppikirja "Macroeconomics" on julkaistu 1.3.2019.

Tekijöinä ovat MMT:n alkuperäiset kehittäjät Randall Wray ja Bill Mitchell.

Kirja on MMT:hen pohjautuva makrotalouden oppikirja yliopisto-opiskelijoille.

"

This groundbreaking new core textbook encourages students to take a more critical approach to the prevalent assumptions around the subject of macroeconomics, by comparing and contrasting heterodox and orthodox approaches to theory and policy. The first such textbook to develop a heterodox model from the ground up, it is based on the principles of Modern Monetary Theory (MMT) as derived from the theories of Keynes, Kalecki, Veblen, Marx, and Minsky, amongst others. The internationally-respected author team offer appropriate fiscal and monetary policy recommendations, explaining how the poor economic performance of most of the wealthy capitalist countries over recent decades could have been avoided, and delivering a well-reasoned practical and philosophical argument for the heterodox MMT approach being advocated.

The book is suitable for both introductory and intermediate courses, offering a thorough overview of the basics, while covering everything needed for more advanced courses. Issues are explained conceptually, with the more technical, mathematical material in chapter appendices, offering greater flexibility of lecturer use.

"

Prof. Bill Mitchell esittelee kirjan:


"Reclaiming the state"


"Reclaiming the state" kertoo siitä, kuinka neoliberaali talousideologia saavutti hegemonisen aseman länsimaissa ja harhautti jopa vasemmiston pauloihinsa.

Kirja on siis neoliberalismin ohella kriittinen myös nykyvasemmistolaisuutta kohtaan ja syyttää sitä neoliberalismin kritiikittömästä myötäilystä, sekä luokka-ajattelun korvaamisesta identiteettipolitiikalla.

Kirjoittajien mukaan neoliberaalit ovat olleet menestyksekkäitä, sillä he ovat muokanneet ("reconfigure") valtion palvelemaan omia tarkoitusperiään. Kirjoittajat esittävät oman progressiivisen strategiansa, jonka avulla valtio voitaisiin uudelleenmuokata palvelemaan yhteistä yhteiskunnallista etua. 

Ohjelman keskeisinä osina ovat:

  • rahajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen perustuen MMT-rahateoriaan
  • työtakuujärjestelmä ("Job Guarantee"), jossa valtio toimii viimekätisenä työnantajana
  • laajamittainen uudelleenkansallistamisohjelma, jonka esikuvana toimii Ranskan vastaava ohjelma toisen maailmansodan jälkeen

Kirjan tukisivusto.

Kirjan olennainen sisältö video-luentona:"Modern money theory" 


Prof. L.Randall Wray:n "Modern money theory" oli ensimmäinen kokonaisesitys MMT-teoriasta (2012, 2015), Siinä käsitellään mm.:

  • kansantalouden sektoritaseita
  • rahan määritelmää
  • verotuksen eri osafunktiota,
  • selitetään kuinka valtion rahoitusoperaatiot todellisuudessa toimivat 
  • vero- ja finanssipolitiikkaa
  • ns. työtakuuohjelmaa (Job Guarantee).

Kirja on haastavaa luettava, mutta sen johdanto on täysin yleistajuinen ja sen luettuaan ymmärtää kyllä erittäin hyvin kuinka fiat-järjestelmä todellisuudessa toimii. 

Yleistajuisia MMT-kirjoja ei käsittääkseni ole vielä julkaistu ei suomeksi, eikä englanniksi."Rahatalous haltuun"


Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan "Rahatalous haltuun"on ensimmäinen suomenkielinen talousteos, jossa valtiorahateorian nykyaikaista muotoa eli ns. uuschartalistista rahateoriaa (alias MMT) on sovellettu. 

Kirjoittajat käyvät esimerkillisellä tavalla lävitse luottorahateorian ja valtiorahateorian. 

He osoittavat selkeästi vallitsevan ns. uusklassisen talousteorian virheellisyyden. 

Perustuen MMT:hen, jälkikeynesiläiseen talousteoriaan sekä Abba Lernerin luomaan ns. funktionaaliseen rahoituksen periaatteeseen, he esittelevät oman täystyöllisyys- ja talousvakausohjelmansa.

Kirjan kappaleen 2: "Mitä raha on" tulisi kuulua jokaisen kansalaisen ylessivistykseen. 

Kirja on kokonaisuudessaan välttämätöntä luettavaa kaikille niille, jotka toimivat yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa."Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla"


Ville Iivarisen "Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla" on "jo alansa klassikko". 

Tuhti tietopaketti kaikille niille, jotka haluvat saada kokonaiskuvan yksityisen velkarahajärjestelmän toiminnasta. Se kertoo myös vallitsevan uusklassisen talousteorian virheistä, jatkuvan talouskasvun mahdottomuudesta, eurojärjestelmän viallisuudesta sekä finanssikriiseistä. Lisäksi käsitellään yksityisen rahanluonnin muodostamaa uhkaa demokratialle.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna yksityiselle rahanluonnille esitellään jo 1930-luvulla hahmoteltu ns. Chigago-plan, jossa kaikki rahanluonti siirrettäisiin valtion yksinoikeudeksi ja pankit vain lainaisivat talletetuja laina-asiakkaille, eli ne toimisivat niin, kuten ihmiset virheellisesti luulevat pankkien nykyisin toimivankin.