Mitä raha on?
Mitä raha on?

Mitä raha oikein on?


Niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaakin, niin juuri kukaan ei tunnu tietävävän mitä raha oikeastaan on. Se kyllä tiedetään, että sitä käytetään vaihdannan välineenä, mutta mitä raha itsessään on? Mikä on rahan olemus ja mistä se saa arvonsa?

Tämän sivuston tarkoitus on esittää ns. MMT-rahateoriaan (Modern Monetary Theory) perustuva näkemys nykyaikaisen valtiollisen velkarahajärjestelmän toiminnasta ja samalla antaa vastaukset rahan olemukseen ja sen arvon määräytymiseen liittyviin kysymyksiin.


Historiaa

Nimestään huolimatta MMT koostuu itseasiassa vanhoista rahateorioista, jotka yhdysvaltalaiset ekonomistit ovat 1990-luvulta lähtein koostaneet yhdeksi yhtenäiseksi rahateoriaksi professori Randall Wray:n johdolla.

MMT:n alkujuuri on englantilaisen diplomaatin ja taloustieteilijän Alfred Mitchell-Innesin ns. luottorahateoriassa (1913-14). Mitchell-Innes osoitti, että tuolloin vallitsevana ollut ns. hyödykerahateoria perustuikin historiallisiin virhetulkintoihin erilaisten hyödykkeiden (oravannahat, suola, pippuri, kulta) käyttämisestä vaihdon välineenä kaupankäynnissä. 

Mitchell-Innesin tekemä tarkempi antropologinen tutkimus paljasti, että jo muinaisissa kaupunkikulttuureissa maksaminen oli yleensä tapahtunut velaksi kirjaamalla. Velaksikirjaamisella on ylivertainen tehokkuusetu verrattuna kuvitteelliseksi osoittautuneeseen hyödykerahan käyttöön ja siksi se onkin valikoitunut yleiseksi maksutavaksi jo muinoin.

Mitchell-Innes osoitti myös, että valtion liikkeelle laskemat kulta- ja hopeakolikot olivat osoitus velkasuhteesta hallitsijan ja alamaisten välillä, eikä niiden arvo perustunutkaan ensisijaisesti niiden sisältämän metallin arvoon, kuten aiemmin oltiin virheellisesti kuviteltu.  Rahaa liikkelle laskiessaan hallitsija asetti itsensä velvolliseksi pyydettäessä vaihtamaan oman rahansa vastaavaan määrään hyödykkeitä. Välttääkseen todellisuudessa toimittamasta yhtään mitään alamaiselleen, hän laittoi kansalaisensa verovelvollisiksi ja hyväksyi sitten oman rahansa verojensa maksuvälineeksi (very clever!).

Saksalaisen valtiorahateoreetikko Georg Knappin johdolĺa Mitchell-innesin luottorahateoriasta kehittyi ns. valtiorahateoria (ns. "chartalismi"), joka korostaa nimenomaan valtion maksujen, sakkojen ja verotuksen synnyttävän valtion rahan aseman yleisesti hyväksyttynä maksuvälineenä.

Sitten vihdoinkin 1990-luvulla prof. Wray:n johtama ryhmä alkoi koostamaan erilaisia velkarahateorioita yhdeksi kokonaisuudeksi ja antoi sille nimeksi Modern Money Theory (MMT), jossa itseasiassa modernia on ainoastaan eri teorioiden koostaminen yhdeksi yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi . 

MMT on tällähetkellä ainoa olemassaoleva valtiollisen velkarahajärjestelmän makrotalousmalli. Vaikka kilpailevia malleja ei vielä olekaan, ei MMT:tä ole vielä yleisesti hyväksytty valtavirtaa edustavien ns. uusklassisten ekonomistien parissa. MMT:tä ovatkin edistäneet ja tutkineet ns. jälkikeynesiläiset ekonomistit. Taloustieteessä MMT:tä kutsutaan myös ns. "uuschartalismiksi".


Tulevaisuutta

MMT on kuitenkin viimeaikoina saanut paljon julkisuutta USA:ssa ja on jo hyvin lähellä tulla kansalaisten yleiseen tietoisuuteen sekä poliittisen keskustelun keskiöön. Vauhdittajana on ollut erityisesti demokraattipuolueen ns. "Democratic Socialists" (Sanders, Ocasio-Cortez..), joiden talouspolittinen ohjelma on johdettu MMT:n talouspolitiikkasuositusten pohjalta. 

MMT:n rahajärjestelmäkuvaus on sinänsä täysin epäpoliittinen teoria. Se on vain kuvaus siitä, kuinka velkarahajärjestelmämme on toiminut jo vuodesta 1971 lähtien, jolloin Richard Nixon irroitti dollarin, ja siihen kytkeytyneet muut länsimaiset valuutat, kultakannasta eli ns. Bretton-Woods-järjestelmästä (1947-71). Mitään muutoksia nykyiseen järjestelmään MMT ei siis esitä.

Rahajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen auttaa jatkossa keskuspankkeja ja hallituksia luomaan parempaa talouspolitiikkaa. Kaikkea talouspoliittista kiistelyä se ei toki lopeta, mutta ainakin vääriltä rahajärjestelmää koskevilta käsityksiltä katkeavat siivet: Esimerkiksi "valtion rahojen loppumisella" ei voi enää jatkossa pelotella ketään.

Eikä olleenkaan haittaa, mikäli tavallisilla kansalaisillakin olisi joku käry "raha-asioista", mikä juuri onkin tämän perustamani MMT-saitin tavoite. Eli siis jos sinua kiinnostaa tietää, mitä ainoa tarjolla oleva rahajärjestelmämalli kertoo rahasta ja sen olemuksesta, niin tervetuloa rahakurssilleni, joka löytyy samannimisestä välitäpästä sivun yläreunasta!


Happy learning!