Mitä raha on?
Mitä raha on?

Mitä raha oikein on?


Niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaakin, niin juuri kukaan ei tunnu tietävävän mitä raha oikeastaan on. Se kyllä tiedetään, että sitä käytetään vaihdannan välineenä, mutta mitä raha itsessään on? Mikä on rahan olemus ja mistä se saa arvonsa?

Tämän sivuston tarkoitus on esittää ns. MMT-valtiorahateoriaan (Modern Monetary Theory) perustuva näkemys nykyaikaisen valtiorahajärjestelmän toiminnasta ja samalla antaa vastaukset rahan olemukseen ja sen arvon määräytymiseen liittyviin kysymyksiin.


Historiaa

Nimestään huolimatta MMT koostuu itseasiassa vanhoista rahateorioista, jotka yhdysvaltalaiset ekonomistit ovat 1990-luvulta lähtein koostaneet yhdeksi yhtenäiseksi rahateoriaksi professori Randall Wray:n johdolla.

MMT:n alkujuuri on englantilaisen diplomaatin ja taloustieteilijän Alfred Mitchell-Innesin ns. luottorahateoriassa (1913-14). Mitchell-Innes osoitti, että tuolloin vallitsevana ollut ns. hyödykerahateoria perustuikin historiallisiin virhetulkintoihin erilaisten hyödykkeiden (oravannahat, suola, pippuri, kulta) käyttämisestä vaihdon välineenä kaupankäynnissä. 

Mitchell-Innesin tekemä tarkempi antropologinen tutkimus paljasti, että jo muinaisissa kaupunkikulttuureissa maksaminen oli yleensä tapahtunut velaksi kirjaamalla. Velaksikirjaamisella on ylivertainen tehokkuusetu verrattuna kuvitteelliseksi osoittautuneeseen hyödykerahan käyttöön ja siksi se onkin valikoitunut yleiseksi maksutavaksi jo varhaisissa kaupunkikulttuureissa.

Mitchell-Innes osoitti myös, että valtion liikkeelle laskemat kulta- ja hopeakolikot olivat osoitus velkasuhteesta hallitsijan ja alamaisten välillä, eikä niiden arvo perustunutkaan ensisijaisesti niiden sisältämän metallin arvoon, kuten aiemmin oltiin virheellisesti kuviteltu. Todellisuudessa hallitsija asetti ensin kaikki kansalaisensa verovelvollisiksi ja lupasi samalla hyväksyä oman rahansa verojen maksuvälineeksi. Tällöin kansalaisille tuli tarve saada käsiinsä hallitsijan lyömiä kolikoita, joita hän kulutti talouteen tehdessään julkisia hankintoja. Ja koska kaikilla kansalaisilla oli samanlainen tarve hallitsijan lyömälle rahalle, siitä tuli taloudessa yleisesti hyväksytty maksuväline.

Saksalaisen valtiorahateoreetikko Georg Knappin johdolĺa Mitchell-innesin luottorahateoriasta kehittyi ns. valtiorahateoria (ns. "chartalismi"), joka korostaa nimenomaan valtion maksujen, sakkojen ja verotuksen synnyttävän valtion rahan aseman yleisesti hyväksyttynä maksuvälineenä.

Sitten vihdoinkin 1990-luvulla, Missourin Yliopistossa, prof. Randall Wray:n johtama ryhmä alkoi koostamaan erilaisia raha- ja talousteorioita yhdeksi kokonaisuudeksi ja antoi sille nimeksi Modern Monetary Theory (MMT), jossa itseasiassa modernia on ainoastaan eri teorioiden koostaminen yhdeksi yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi . 

MMT on tällähetkellä ainoa nykyistä valtiorahajärjestelmää koskeva teoria. Vaikka kilpailevia teorioita ei vielä olekaan, ei MMT:tä ole vielä yleisesti hyväksytty valtavirtaa edustavien ns. uusklassisten ekonomistien parissa. MMT:tä ovatkin edistäneet ja tutkineet ns. jälkikeynesiläiset ekonomistit. Taloustieteessä MMT:tä kutsutaan myös ns. "uuschartalismiksi".


Tulevaisuutta

MMT on kuitenkin viimeaikoina saanut paljon julkisuutta USA:ssa, jossa se on jo tullut valistuneiden kansalaisten yleiseen tietoisuuteen sekä poliittisen keskustelun keskiöön. Vauhdittajana on ollut erityisesti demokraattipuolueen ns. "Democratic Socialists" (Sanders, Ocasio-Cortez..), joiden talouspolittinen ohjelma on johdettu MMT:n talouspolitiikkasuositusten pohjalta. 

MMT:n on sinänsä täysin epäpoliittinen teoria. Se on vain kuvaus siitä, kuinka valtiorahajärjestelmämme on toiminut jo vuodesta 1971 lähtien, jolloin Richard Nixon irroitti dollarin, ja siihen kytkeytyneet muut länsimaiset valuutat, kultakannasta eli ns. Bretton-Woods-järjestelmästä (1947-71). Mitään muutoksia nykyiseen rahajärjestelmään MMT ei siis esitä.

Rahajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen auttaa jatkossa keskuspankkeja ja hallituksia luomaan parempaa talouspolitiikkaa. Kaikkea talouspoliittista kiistelyä se ei toki lopeta, mutta ainakin vääriltä rahajärjestelmää koskevilta käsityksiltä katkeavat siivet: Esimerkiksi "valtion rahojen loppumisella" ei voi enää tulevaisuudessa pelotella ketään.

Eikä olleenkaan haittaa, mikäli tavallisilla kansalaisillakin olisi joku käry "raha-asioista", mikä juuri onkin tämän perustamani MMT-saitin tavoite. Eli siis jos sinua kiinnostaa tietää, mitä ainoa tarjolla oleva valtiorahateoria kertoo rahasta ja sen olemuksesta, niin tervetuloa rahakurssilleni, joka löytyy samannimisestä välitäpästä sivun yläreunasta!


Happy learning!

__


Tulossa 4.2.2020!:

Eräs maailman merkittävimmistä jälkikeynesiläisistä taloustietieteilijöistä professori Bill Mitchell saapuu Suomeen 4.2.2020 pitämään vierailuluentosarjan Helsingin yliopistossa. Mitchell työskentelee Australiassa Newcastlen yliopiston taloustieteen professorina sekä Centre of Full Employment and Equity -yksikön johtajana.

Seurasin viimevuotisen luentosarjan kokonaan ja voin todeta, että se oli paras luentokokonaisuus, johon olen koskaan osallistunut: Bill on erinomainen luennoitsija ja luentojen sisältö oli kansainvälistä huippuluokkaa.

Luentosarja käsitellee myös tänävuonna koko Billin akateemista tuotantoa, jonka keihäänkärkinä ovat: 

  • Kultakantalogiikaan perustuvan rahakäsityksen rikkominen ja sen korvaaminen MMT/valtiorahateorialla. 
  • Vallitsevan neoliberaalin harharetken lopettaminen ja palauttaa valtio sille luonnollisesti kuuluvaan rooliin talouden keskiössä. 
  • Vahva eurokritiikki, jonka perusteella hän suosittelee euroalueen hallittua purkamista.


Luentosarjan ohjelma 4.2.2020 alkaen yht 6*1.5h.