Jari Rutanen

DI/ohjelmoija, (M.Sc.E.E./programmer), Oulu, Finland

MMT-activist since 2018 from northern Finland. Monetary activist since 2017.

Supporting mixed market economy with the emphasis on the public sector and an orderly dissolution of the Eurozone.

--

Oululainen talousnörtti, joka kannattaa valtiopainotteista sekataloutta ja euroalueen purkamista

Kiinnostukseni taloutta kohtaan syntyi 1970-luvun lopulla kotiimme tulleen Talouselämä-lehden myötä.

Vielä viisi vuotta sitten olin aivan yhtä tietämätön "raha-asioista" kuten suurin osa muistakin kansalaisista, mutta sitten sain peräjälkeen käsiini sekä Wray:n MMT-kirjan että Iivarisen "Raha"-kirjan, jolloin langanpäät alkoivat vihdoin löytyä. 

Ahokas&Holapan "Rahatalous haltuun" viimeisteli tämänhetkisen käsitykseni rahasta ja rahajärjestelmästä, ja johti lopulta tämän sivuston perustamiseen, jotta myös tavallisten kansalaisten olisi helpompi perehtyä näihin kysymyksiin.

Olen Talousdemokratia ry:n hallituksen sihteeri.

--

"Valtioraha on kansantalouden tärkein työkalu"

--

"Valtionvelka ei ole ongelma, vaan ratkaisu, jonka avulla tehdään tarvittavat yhteiskunnalliset investoinnit"

--

"Valtionvelka on puhtaasti kirjanpidollista/teoreettista velkaa"

--

"Valtionvelkakirjat muodostavat yksityisen sektorin pysyvän rahavarallisuuden"

--

"Koronmaksu valtionvelkakirjoista on valtioille täysin vapaaehtoista, ja se voidaan lopettaa milloin tahansa poliittisella päätöksellä"

--

"Valtionvelkakirjat ovat tarpeettomia fiat-järjestelmässä, ja ne tulisi korvata keskuspankkitileillä"

--

"Macroeconomy = accounting + behaviour", Dirk Ehnts

--

"MMT is accounting", Steve Keen


 

palaute/feedback: