MMT lyhyesti

MMT on kuvaus nykyaikaisesta valtiorahajärjestelmästä. Kuvauksen perusteella voidaan todeta, että vapaasti vaihtuvaa valuuttakurssia käyttävän ja rahapoliittisesti suvereenin valtion kulutus on ainoastaan inflaatiorajoitteinen, muttei koskaan rahoitusrajoitteinen. Valtion kulutuksen rajoitteet ovat sen ylisuuren kulutuksen aiheuttama kysyntäinflaatio (resurssirajoite) ja/tai valuuttareservien hupenemisesta johtuva tuontihintainflaatio (maksutaserajoite).

MMT konkreettisen esimerkin avulla

Mikäli nykyinen sähköinen valtiorahajärjestelmä/keskuspankkirahajärjestelmä muutettaisiin toimimaan pelkästään käteisellä, toimisi se seuraavalla tavalla:

Valtio printtaa vuoden alussa painokonella seteleitä ja kuluttaa ne budjetin mukaisesti talouteen. Vuoden aikana valtio verottaa osan seteleistä pois taloudesta ja tuhoaa ne. Talouteen vuoden lopussa jääneiden uusien seteleiden yhteisarvo vastaa ko. vuoden budjettialijäämää. Vuosittainen alijäämä kasvattaa "valtionvelkaa", joka on  todellisuudessa yksityisen sektorin verovelkaa valtiolle. Setelit ovat kuvainnollisia "veronmaksulipukkeita", joilla ko. velkaa voi lyhentää. Taloudessa pysyvästi lojuvat setelit muodostavat yksityisen sektorin rahavarannon, mikä vähentää sen riippuvuutta pankkien luotonluonnista. 

=> Valtiorahajärjestelmä on verovelkarahajärjestelmä!


Koko velkarahajärjestelmä lyhyesti

Vallitsevan käsityksen mukaan rahaa ensin säästetään ja sitten lainataan rahan tarvitsijoille.

Todellisuudessa mitään ennakkosäästämistä ei kuitenkaan tapahdu, vaan kaikki raha luodaan tyhjästä velkana: pankkien luotot synnyttävät pankkitalletukset (tilirahaa) ja valtion alijäämät synnyttävät valtionvelkakirjatalletukset (ja muun keskuspankkirahan, kuten käteisen).

Velkarahajärjestelmässä jokin luotettava taho asettaa rahaa tarvitsevan osapuolen velalliseksi ja sitten taikoo kaavaillun investoinnin oletetut tulevaisuuden rahatulovirrat nykyhetkeen luomalla tyhjästä omaa rahaansa, jotka sitten velallinen investoi niin, että oletetut tulovirrat lopulta toteutuvat ja velka on maksettavissa takaisin.

Kaikkein luotettavin velkarahaa luova taho on valtio, joka taikoo oletettuja tulevaisuuden verotulovirtoja nykyhetkeen luomalla tyhjästä uutta keskuspankkirahaa ja investoimalla ne sitten sellaisiin yhteiskunnallisesti hyödyllisiin hankkeisiin, jotka lopulta toteuttavat oletetut (pitkän tähtäimen) verotulokertymät. Valtion luomaa verovelkaa/valtionvelkaa ei voi maksaa kokonaisuudessaan takaisin, sillä silloin kaikki keskuspankkiraha häviäisi ja talous romahtaisi.

Fiat-järjestelmässä valtiot ovat rahoitusriippumattomia, sillä valuutan arvoa ei ole kiinnitetty mihinkään ja valtio voi vapaasti luoda omaa valuuttaansa em. inflaatiorajoitteiden puitteissa. 

Euroalue yhtenä kokonaisuutena täyttää tämän kriteerin. Euroalueen yksittäiset jäsenvaltiot, kuten Suomi, ovat sitävastoin menettäneet rahoitusriippumattomuutensa liityttyään euroalueeseen.


Lisää pankkien tilirahanluonnista


Pankkiluotot luovat siis pankkitalletukset, eli tileillä olevan tilirahan. Pankkien tilirahanluonti 2:35 min suomenkielisenä videona:


Syvällisemmin pankkien tilirahanluontiin voi perehtyä lukemalla Ville Iivarisen kirja: "Raha - mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla".


Lisää valtion rahanluonnista

Valtiorahajärjestelmän toiminta 7 min. englanninkielisenä videona:

Englanniksi valtiorahajärjestelmän toimintaan on helpointa tutustua lukemalla Stephanie Keltonin kirja: "The Deficit Myth".

Suomeksi tutustuminen käy helpoiten lukemalla Ahokas&Holapan kirja: "Rahatalous haltuun".

Molemmista kirjoista on lyhyt esittely sivuston "Books" -osiossa.


Raha tasekirjanpidossa

Kaikki raha luodaan tasekirjanpidollisin toimenpitein.

Ohessa pankin ja sen asiakkaan taseet pankin myönnettyä 100€ luoton asiakkaalleen:


Pankki

Varat Velat
Luotto Tilirahaa
100€ 100€

Asiakas

Varat Velat
Tilirahaa Luotto
100€ 100€


Ohessa vastaavasti valtion ja yksityisen sektorin taseet "valtion velkaannuttua" 100€, eli oikeasti yksityinen sektori on verovelkaantunut valtiolle 100€.

Valtio

Varat Velat
Verovelka Keskuspankkirahaa
100€ 100€

Yksityinen sektori

Varat Velat
Keskuspankkirahaa Verovelka
100€ 100€

Rahajärjestelmän todellisen toteutuksen mukainen tasekirjanpito on paljon monimutkaisempaa ja siihen on helpointa perehtyä Steve Keenin uuden kirjan "The New Economics" avulla, josta lisää sivuston "Books" -osiossa.


MMT-verkkokurssi

MMT-aktivisti Jarno Lehtola on yhdessä Jussi Ahokkaan kanssa luonut MMT-verkkokurssin, joka on ainoa verkosta löytyvä suomenkielinen kokonaisesitys MMT:stä.


MMT-luento

Kun olet kerryttänyt riittävät perustiedot MMT:stä kykenet ymmärtämään varsin sujuvasti oheisen prof. Randall Wrayn MMT-luennon (alkaa n. 4 min kohdalta):