KIRJALLISUUTTA"The Deficit Myth"


Prof. Stephanie Keltonin uutuuskirja (2020) on ensimmäinen täysin yleistajuinen MMT-oppikirja, joka on kirjoitettu kaunokirjalliseen tyyliin ilman matematiikkaa ja monimutkaisia graafeja. Kirjassa on ainoastaan  muutama havainnollistava piirros.


MMT-opinnot kannattaa siis aloittaa tästä kirjasta! Nidottu painos löytyy vaikkapa Adlibriksestä (15,10€)

Kommentteja kirjasta kannattaa lukea Amazonista.

 


"MMT and European Macroeconomics"

Saksan "Mr MMT":n Dirk Ehtnsin kirja "MMT and European Macroeconomics" (2017), jossa esitetään raha- ja pankkijärjestelmän toiminta tasekirjanpidon avulla.  Koko nykyaikainen rahajärjestelmä on siis vain tietokoneilla olevien tasekirjanpitotaulukoiden verkosto, jossa valtion ja pankkien luomat luotot ja niitä vastaava määrää rahaa ovat kirjattuina.

Lisäksi kirja käsittelee kansantaloutta euroalueen näkökulmasta. Kirjassa pohditaan myös toimia euroalueen korjaamiseksi. 

Valitettavasti kirja olisi kaivannut vielä ylimääräisen englanninkielisen oikoluvun. Nykyisen version englanti ei ole täysin kielenmukaista. 

Kirjan runsaat "taulukkosulkeiset" ovat myös hieman uuvuttavia. "Reclaiming the state"


"Reclaiming the state" (2017) kertoo siitä, kuinka neoliberaali talousideologia saavutti hegemonisen aseman länsimaissa ja harhautti jopa vasemmiston pauloihinsa.

Kirja on siis neoliberalismin ohella kriittinen myös nykyvasemmistolaisuutta kohtaan ja syyttää sitä neoliberalismin kritiikittömästä myötäilystä, sekä luokka-ajattelun korvaamisesta identiteettipolitiikalla.

Kirjoittajien mukaan neoliberaalit ovat olleet menestyksekkäitä, sillä he ovat muokanneet ("reconfigure") valtion palvelemaan omia tarkoitusperiään. Kirjoittajat esittävät oman progressiivisen strategiansa, jonka avulla valtio voitaisiin uudelleenmuokata palvelemaan yhteistä yhteiskunnallista etua. 

Ohjelman keskeisinä osina ovat:

  • rahajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen perustuen MMT-rahateoriaan
  • työtakuujärjestelmä ("Job Guarantee"), jossa valtio toimii viimekätisenä työnantajana
  • laajamittainen uudelleenkansallistamisohjelma, jonka esikuvana toimii Ranskan vastaava ohjelma toisen maailmansodan jälkeen

Kirjan tukisivusto.

Kirjan olennainen sisältö video-luentona:"Modern money theory" 


Prof. L.Randall Wray:n "Modern money theory" oli ensimmäinen kokonaisesitys MMT:stä (2012, 2015), Siinä käsitellään mm.:

  • kansantalouden sektoritaseita
  • rahan määritelmää
  • verotuksen eri osafunktiota,
  • selitetään kuinka valtion rahoitusoperaatiot todellisuudessa toimivat 
  • vero- ja finanssipolitiikkaa
  • ns. työtakuuohjelmaa (Job Guarantee).

Kirja on haastavaa luettava, mutta sen johdanto on täysin yleistajuinen ja sen luettuaan ymmärtää kyllä erittäin hyvin kuinka fiat-järjestelmä todellisuudessa toimii. "Rahatalous haltuun"


Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan "Rahatalous haltuun" (2014) on ensimmäinen suomenkielinen talousteos, jossa MMT:tä on sovellettu. 

Kirjoittajat käyvät esimerkillisellä tavalla lävitse luottorahateorian ja valtiorahateorian. 

He osoittavat selkeästi vallitsevan ns. uusklassisen talousteorian virheellisyyden. 

Perustuen MMT:hen, jälkikeynesiläiseen talousteoriaan sekä Abba Lernerin luomaan ns. funktionaaliseen rahoituksen periaatteeseen, he esittelevät oman täystyöllisyys- ja talousvakausohjelmansa.

Kirjan kappaleen 2: "Mitä raha on" tulisi kuulua jokaisen kansalaisen yleissivistykseen. 

Suuri osa kirjan sisällöstä löytyy Ahokas&Holapan Raha&Talous-blogista."Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla"


Ville Iivarisen "Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla" (2015) on jo "alansa klassikko". 

Tuhti tietopaketti kaikille niille, jotka haluvat saada kokonaiskuvan yksityisen velkarahajärjestelmän toiminnasta. Se kertoo myös vallitsevan uusklassisen talousteorian virheistä, jatkuvan talouskasvun mahdottomuudesta, eurojärjestelmän viallisuudesta sekä finanssikriiseistä. Lisäksi käsitellään yksityisen rahanluonnin muodostamaa uhkaa demokratialle.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna yksityiselle rahanluonnille esitellään jo 1930-luvulla hahmoteltu ns. Chigago-plan, jossa kaikki rahanluonti siirrettäisiin valtion yksinoikeudeksi ja pankit vain lainaisivat talletetuksia laina-asiakkaille, eli ne toimisivat juuri niin, kuten ihmiset virheellisesti kuvittelevat niiden nykyisin toimivankin.


"CAN WE AVOID ANOTHER FINANCIAL CRISIS?"

Australialainen ekonomisti Steve Keen on erikoistunut yksityisen sektorin velkakriisien tutkimukseen ja niiden mallinnukseen jo 1990-luvun alusta lähtien. Kuuluisan jälkikeynesiläisen ekonomistin Hyman Minskyn "Financial instability hypothesis" -teoriaan perustuen hän ennakoi sekä dotcom- että subprime-velkakriisit.

Keenin uusin teos: "Can we avoid another financial crisis? (2017)" on suppea versio (129s) Keenin aiemmasta hittiteoksesta: "Debunking economics? (2011)". Molemmat teokset koostuvat sekä uusklassisen talousteorian kritiikistä, että yksityisen sektorin velkakriisien analyysista.


"Debunking economics"

Prof. Steve Keen on australialainen velkakriisien tutkimukseen erikoistunut taloustieteilijä. Lisäksi hän on armoton uusklassisen taloustieteen ("UKT") kriitikko.

Kirja on sisältää oikeastaan kaksi erillistä kirjaa, sillä sen alkuosassa prof. Keen silppuaa UKT:n ja jälkiosassa analysoi velkakriisien syntymekanismeja. Keen ennakoi etukäteen mm. dotcom- ja subprime-kriisit.

UKT-osuus on hätkähdyttävää luettavaa: UKT on täynnä sisäisiä ristiriitaisuuksia ja sen esittämä makrotalousmalli on täysin irrallaan todellisuudesta. Tiivistetystä UKT:ta voi kuvailla nojatuoliekonomistien leikkikalumalliksi (toy-model), jonka ympärillä harrastetaan teoreettista puuhastelua.

Kirjaan on turboahdettu Keenin ajatuksia n. 20v ajalta, joten se on hyvin raskasta luettavaa, sitä on onneksi kuitenkin höystetty sopivalla hjuumorilla. UKT:n kumoavat todistelut ovat umpipuuduttavia, kuten Keen itsekin toteaa. Suuri osa meni itseltäni yli hilseen. Onneksi suurin osa UKT:n ongelmista on kuitenkin aivan ilmeisiä ja/tai intuitiivisesti ymmärrettäviä. Järkevämpää on kuitenkin lukea UKT-kritiikki jostain yleistajuisemmasta lähteestä. Taloustieteen opiskelijoille ja tutkijoille kirja on kuitenkin must-read-osastoa.

Kirjan johdannon ja velkakriisiosuuden voi lukea myös erillisinä kokonaisuuksina. Järkevämpää on kuitenkin lukea Keenin uudempi ja suppeampi (129s) velkakriisiopus: "Can We Avoid Another Financial Crisis? (2017)"

.