KIRJALLISUUTTAUutuuskirja!: "Making Money Work for Us"

Tuoreimman käsityksen MMT:stä saa sen koostanutta työryhmää vetäneen prof. Randy Wrayn uudesta (9/2022) kirjasta: "Making Money Work for Us" (Polity Books).

Kirjan 13 ensimmäistä sivua on luettavissa Amazonin preview-näkymästä.

"The Deficit Myth"


Prof. Stephanie Keltonin "The Defict Myth" (2020) on ensimmäinen täysin yleistajuinen MMT-oppikirja, ilman matematiikkaa ja monimutkaisia graafeja. Kirjassa on ainoastaan  muutama havainnollistava piirros.

MMT-opinnot kannattaa siis aloittaa tästä kirjasta! Nidottu painos löytyy vaikkapa Adlibriksestä (15,10€)

Kommentteja kirjasta kannattaa lukea Amazonista.

 


"MMT and European Macroeconomics"

Saksan "Mr MMT":n Dirk Ehtnsin kirja "MMT and European Macroeconomics" (2017), jossa esitetään raha- ja pankkijärjestelmän toiminta tasekirjanpidon avulla.  Koko nykyaikainen rahajärjestelmä on siis vain tietokoneilla olevien tasekirjanpitotaulukoiden verkosto, jossa valtion ja pankkien luoma velka ja niitä vastaava määrää rahaa ovat kirjattuina.

Lisäksi kirja käsittelee kansantaloutta euroalueen näkökulmasta. Kirjassa pohditaan myös toimia euroalueen korjaamiseksi. 

Valitettavasti kirja olisi kaivannut vielä ylimääräisen englanninkielisen oikoluvun. Nykyisen version englanti ei ole täysin kielenmukaista. 

Kirjan runsaat "taulukkosulkeiset" ovat myös hieman uuvuttavia. Rahajärjestelmän tasekirjanpito kannattaa ensin lukea Steve Keenin ao. kirjasta "The New Economics".

Prof Ehntsin uusin MMT-kirja on suomennettu: "Johdatus moderniin rahateoriaan"."Reclaiming the state"


"Reclaiming the state" (2017) kertoo siitä, kuinka neoliberaali talousideologia saavutti hegemonisen aseman länsimaissa ja harhautti jopa vasemmiston pauloihinsa.

Kirja on siis neoliberalismin ohella kriittinen myös nykyvasemmistolaisuutta kohtaan ja syyttää sitä neoliberalismin kritiikittömästä myötäilystä, sekä luokka-ajattelun korvaamisesta identiteettipolitiikalla.

Kirjoittajien mukaan neoliberaalit ovat olleet menestyksekkäitä, sillä he ovat muokanneet ("reconfigure") valtion palvelemaan omia tarkoitusperiään. Kirjoittajat esittävät oman progressiivisen strategiansa, jonka avulla valtio voitaisiin uudelleenmuokata palvelemaan yhteistä yhteiskunnallista etua. 

Ohjelman keskeisinä osina ovat:

  • rahajärjestelmän toiminnan ymmärtäminen perustuen MMT-rahateoriaan
  • työtakuujärjestelmä ("Job Guarantee"), jossa valtio toimii viimekätisenä työnantajana
  • laajamittainen uudelleenkansallistamisohjelma, jonka esikuvana toimii Ranskan vastaava ohjelma toisen maailmansodan jälkeen

Kirjan tukisivusto."Modern money theory" 


Hyman Minskyn entisen oppilaan, prof. Randall Wray:n, "Modern money theory" oli ensimmäinen kokonaisesitys MMT:stä (2012, 2015), Siinä käsitellään mm.:

  • kansantalouden sektoritaseita
  • rahan määritelmää
  • verotuksen eri osafunktiota,
  • selitetään valtiorahajärjestelmän eri taseoperaatiot
  • vero- ja finanssipolitiikkaa
  • ns. työtakuuohjelmaa (Job Guarantee).

Kirja on haastavaa luettava, mutta pelkästään sen johdannon lukemalla ymmärtää kyllä erittäin hyvin kuinka fiat-järjestelmä todellisuudessa toimii.

Wray:n kirjaa voi pitää eräänlaisena MMT:n virallisena "spesifikaationa"."Rahatalous haltuun"


Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan "Rahatalous haltuun" (2014) on ensimmäinen suomenkielinen talousteos, jossa MMT:tä on sovellettu. 

Kirjoittajat käyvät esimerkillisellä tavalla lävitse luottorahateorian ja valtiorahateorian. 

He osoittavat selkeästi vallitsevan ns. uusklassisen talousteorian virheellisyyden. 

Perustuen MMT:hen, jälkikeynesiläiseen talousteoriaan sekä Abba Lernerin luomaan ns. funktionaaliseen rahoituksen periaatteeseen, he esittelevät oman täystyöllisyys- ja talousvakausohjelmansa.

Kirjan kappale 2: "Mitä raha on" selittää vallitsevana olevan, virheellisen hyödykerahateorian, sekä todellista rahajärjestelmää kuvaavan luottorahateorian. Kappale on täysin yleistajuinen ja sen tulisi kuulua jokaisen kansalaisen yleissivistykseen. 

Suuri osa kirjan sisällöstä löytyy Ahokas&Holapan Raha&Talous-blogista."Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla"


Ville Iivarisen "Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla" (2015) on jo "alansa klassikko". 

Tuhti tietopaketti kaikille niille, jotka haluvat saada kokonaiskuvan yksityisen velkarahajärjestelmän, eli pankkijärjestelmän, toiminnasta. Se kertoo myös vallitsevan uusklassisen talousteorian virheistä, jatkuvan talouskasvun mahdottomuudesta, eurojärjestelmän viallisuudesta sekä finanssikriiseistä. Lisäksi käsitellään yksityisen rahanluonnin muodostamaa uhkaa demokratialle.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna yksityiselle rahanluonnille esitellään jo 1930-luvulla hahmoteltu ns. Chigago-plan, jossa kaikki rahanluonti siirrettäisiin valtion yksinoikeudeksi ja pankit vain lainaisivat talletetuksia laina-asiakkaille, eli ne toimisivat juuri niin, kuten ihmiset virheellisesti kuvittelevat niiden nykyisin toimivankin.


"CAN WE AVOID ANOTHER FINANCIAL CRISIS?"

Australialainen ekonomisti Steve Keen on erikoistunut yksityisen sektorin velkakriisien tutkimukseen ja niiden mallinnukseen jo 1990-luvun alusta lähtien. Kuuluisan jälkikeynesiläisen ekonomistin Hyman Minskyn "Financial instability hypothesis" -teoriaan perustuen, hän ennakoi sekä dotcom- että subprime-velkakriisit.

Keenin uusin teos: "Can we avoid another financial crisis? (2017)" on suppea versio (129s.) Keenin aiemmasta hittiteoksesta: "Debunking economics? (2011)". Molemmat teokset koostuvat sekä uusklassisen talousteorian kritiikistä, että yksityisen sektorin velkakriisien analyysista.


"Debunking economics"

Prof. Steve Keen on australialainen velkakriisien tutkimukseen erikoistunut taloustieteilijä. Lisäksi hän on armoton uusklassisen taloustieteen kriitikko.

Kirja on sisältää oikeastaan kaksi erillistä kirjaa, sillä sen alkuosassa prof. Keen silppuaa uusklassisen taloustieteen ja jälkiosassa analysoi velkakriisien syntymekanismeja. Keen ennakoi etukäteen mm. dotcom- ja subprime-kriisit.

Kritiikkiosuus on hätkähdyttävää luettavaa: taloustiede on täynnä sisäisiä ristiriitaisuuksia ja sen esittämä makrotalousmalli on täysin irrallaan todellisuudesta. Tiivistetysti taloustiedettä voi kuvailla nojatuoliekonomistien leikkikalumalliksi (toy-model), jonka ympärillä harrastetaan teoreettista puuhastelua.

Kirjaan on turboahdettu Keenin ajatuksia n. 20v ajalta, joten se on hyvin raskasta luettavaa, sitä on onneksi kuitenkin höystetty sopivalla hjuumorilla. Taloustieteen perustan kumoavat todistelut ovat umpipuuduttavia, kuten Keen itsekin toteaa. Suuri osa meni itseltäni yli hilseen. Onneksi suurin osa taloustieteen ongelmista on kuitenkin aivan ilmeisiä ja/tai intuitiivisesti ymmärrettäviä. Järkevämpää on kuitenkin lukea kritiikki jostain yleistajuisemmasta lähteestä. Taloustieteen opiskelijoille ja tutkijoille kirja on kuitenkin must-read-osastoa.

Kirjan johdannon ja velkakriisiosuuden voi lukea myös erillisinä kokonaisuuksina. Järkevämpää on kuitenkin lukea Keenin uusi teos: "The New Economics: A Manifesto" (2021).

Ville Länsiluodon kirjoittama referaatti (6.2.2022)

.

"The New Economics: A Manifesto"

Steve Keenin "The New Economics" (2021) on päivitetty ja suppeampi versio "Debunking economics" -kirjasta.

Sitä ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle, vaan erityisesti taloustieteen opiskelijoille tai sellaisiksi halajaville.

Täysin uusina osioina siinä on valtiorahajärjestelmän toiminnan kuvaus ns. Godley-taulukoiden avulla, sekä kuvaus talouden energia- ja ympäristörajoitteista.

Kirjoittamani kattava referaatti löytyy täältä.