KIRJALLISUUTTA"Making Money Work for Us"

Tuoreimman käsityksen MMT:stä saa sen koostanutta työryhmää vetäneen prof. Randy Wrayn uudesta (9/2022) kirjasta: "Making Money Work for Us" (Polity Books).

Kirjan 13 ensimmäistä sivua on luettavissa Amazonin preview-näkymästä.

Kirjoittamani referaatti Talousdemokratia ry:n sivustolla.

"Why Minsky Matters"

"Minsky tuli yleisesti tunnetuksi v. 2008 finanssikriisin yhteydessä, kun hänen kapitalistisen talouden luontaista epävakautta koskeva teoria: "Financial Instability Hyphothesis" (FIH) sai suurta huomiota, ja syntyi mm. käsite "Minsky moment" kuvaamaan hetkeä, jolloin yksityisen sektorin velanmaksu käy ylipääsemättömäksi ja talous vaipuu velkadeflaatioon – tai suoranaiseen velkaromahdukseen – eli Minskyn sanoin: "Debts that cannot be paid, won't be paid".

Prof. Wrayn Minsky-kirja on toistaiseksi paras saatavilla oleva esitys alati toistuvien talouskriisien syistä, ja siitä mitä niiden vähentämiseksi voitaisiin tehdä. Wray on erinomainen kirjoittaja, joten hänen kirjojaan on hyvin miellyttävä lukea, eikä tämäkään kirja ole poikkeus. Kirja soveltuu aihealueen perustiedot omaavien raha-aktivistien ja taloustieteen opiskeljoiden lisäksi myös sijoittajille, joiden on syytä tuntea kapitalistisen talouden luontainen taipumus epävakautumiseen ja siitä johtuviin toistuviin romahduksiin."

Lue koko kirja-arvio!

"Alijäämämyytti"


Prof. Stephanie Keltonin MMT-hittikirja "The Defict Myth" on nyt saatavana myös suomenkielisenä!

MMT-opinnot kannattaa aloittaa tästä kirjasta!

Engalnninkielisiä kommentteja kirjasta kannattaa lukea Amazonista.

Antti Alajan kirja-arvio: "Kiitettävän yleistajuinen johdatus moderniin

rahateoriaan"

 

"Modern money theory" 


Hyman Minskyn entisen oppilaan, prof. Randall Wray:n, "Modern money theory" oli ensimmäinen kokonaisesitys MMT:stä (2012, 2015), Siinä käsitellään mm.:

  • kansantalouden sektoritaseita
  • rahan määritelmää
  • verotuksen eri osafunktiota,
  • selitetään valtiorahajärjestelmän eri taseoperaatiot
  • vero- ja finanssipolitiikkaa
  • ns. työtakuuohjelmaa (Job Guarantee).

Kirja on haastavaa luettava, mutta pelkästään sen johdannon lukemalla ymmärtää kyllä erittäin hyvin kuinka fiat-järjestelmä todellisuudessa toimii.

Wray:n kirjaa voi pitää eräänlaisena MMT:n virallisena "spesifikaationa".


"Rahatalous haltuun"


Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan kirjassa "Rahatalous haltuun" (2014) käsitellään kaikki samat perusteoriat kuin MMT:ssä, vaikkei sitä ollakkaan brändätty varsinaiseksi MMT-kirjaksi.

Kirjan kappale 2: "Mitä raha on" selittää sekä kuvitteellisen, uusklassiseen talousteoriaan perustuvan, hyödykerahateorian että todellista rahajärjestelmää kuvaavan velkarahateorian. Kappale on täysin yleistajuinen ja sen tulisi kuulua jokaisen kansalaisen yleissivistykseen. 

Suuri osa kirjan sisällöstä löytyy Ahokas&Holapan Raha&Talous-blogista.


"Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla"


Ville Iivarisen "Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla" (2015) on jo "alansa klassikko". 

Tuhti tietopaketti kaikille niille, jotka haluvat saada kokonaiskuvan yksityisen velkarahajärjestelmän, eli pankkijärjestelmän, toiminnasta. Se kertoo myös vallitsevan uusklassisen talousteorian virheistä, jatkuvan talouskasvun mahdottomuudesta, eurojärjestelmän virheellisyydestä ja finanssikriiseistä. Lisäksi käsitellään yksityisen rahanluonnin muodostamaa uhkaa demokratialle.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna yksityiselle rahanluonnille esitellään jo 1930-luvulla hahmoteltu ns. Chigago-plan, jossa kaikki rahanluonti siirrettäisiin valtion yksinoikeudeksi, ja pankit vain lainaisivat talletetuksia laina-asiakkaille, eli ne toimisivat juuri niin, kuten ihmiset virheellisesti kuvittelevat niiden nykyisin toimivankin.

"CAN WE AVOID ANOTHER FINANCIAL CRISIS?"

Australialainen ekonomisti Steve Keen on erikoistunut yksityisen sektorin velkakriisien tutkimukseen ja niiden mallinnukseen jo 1990-luvun alusta lähtien. Kuuluisan jälkikeynesiläisen ekonomistin Hyman Minskyn "Financial instability hypothesis" -teoriaan perustuen, hän ennakoi sekä dotcom- että subprime-velkakriisit.

Keenin uusin teos: "Can we avoid another financial crisis? (2017)" on suppea versio (129s.) Keenin aiemmasta hittiteoksesta: "Debunking economics? (2011)". Molemmat teokset koostuvat sekä uusklassisen talousteorian kritiikistä, että yksityisen sektorin velkakriisien analyysista.

"The New Economics: A Manifesto"

Steve Keenin "The New Economics" (2021) on päivitetty ja suppeampi versio "Debunking economics" -kirjasta.

Sitä ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle, vaan erityisesti taloustieteen opiskelijoille tai sellaisiksi halajaville.

Täysin uusina osioina siinä on valtiorahajärjestelmän taseoperaatioiden kuvaus ns. Godley-taulukoiden avulla (kts. "Modern money" -osio), sekä kuvaus talouden energia- ja ympäristörajoitteista.

Kirjoittamani kattava referaatti löytyy täältä.