KIRJALLISUUTTA"Making Money Work for Us"

Tuoreimman käsityksen MMT:stä saa sen koostanutta työryhmää vetäneen prof. Randy Wrayn uudesta (9/2022) kirjasta: "Making Money Work for Us" (Polity Books).

Kirjan 13 ensimmäistä sivua on luettavissa Amazonin preview-näkymästä.

Kirjoittamani referaatti Talousdemokratia ry:n sivustolla.

"Modern Monetary Theory"

Brittiläinen MMT-uutuuskirja! (1/2023)

Kirjan 13 ensimmäistä sivua luettavissa kustantajan sivustolta.

Kirjan Amazon-esittely:

"Providing an up-to-date account of Modern Monetary Theory (MMT) with contributions from the world's leading experts, each chapter offers new insights on the topic, building upon MMT's established body of work. This innovative book analyses key economic issues from a wide set of regions including the UK, Europe and the Global South, addressing previous concerns that MMT is too US-focused.

Alongside ground-breaking research written by MMT's original developers and leading academics, the book also includes contributions from economic historians and public policy campaigners, highlighting how MMT contributes to challenging neoliberalism and the hegemony of mainstream macroeconomics. Offering an examination of the existing legal, institutional and policy framework which governs the UK Exchequer in particular, it examines how the central claims of MMT map onto the financial activities of the UK government.

This will be key reading for undergraduate and postgraduate economics students, as well as more advanced scholars of the discipline, particularly for those looking into theories of finance, money and banking. It will also have a wider appeal across the social sciences, including politics and sociology students."

"Alijäämämyytti"


Prof. Stephanie Keltonin MMT-hittikirja "The Defict Myth" on nyt saatavana myös suomenkielisenä!

MMT-opinnot kannattaa aloittaa tästä kirjasta!

Engalnninkielisiä kommentteja kirjasta kannattaa lukea Amazonista.

Antti Alajan kirja-arvio: "Kiitettävän yleistajuinen johdatus moderniin

rahateoriaan"

 

"MMT and European Macroeconomics"

Saksan "Mr MMT":n Dirk Ehtnsin kirja "MMT and European Macroeconomics" (2017), jossa esitetään raha- ja pankkijärjestelmän toiminta tasekirjanpidon avulla.  Koko nykyaikainen rahajärjestelmä on siis vain tietokoneilla olevien tasekirjanpitotaulukoiden verkosto, jossa valtion ja pankkien luoma velka ja niitä vastaava määrää rahaa ovat kirjattuina.

Lisäksi kirja käsittelee kansantaloutta euroalueen näkökulmasta. Kirjassa pohditaan myös toimia euroalueen korjaamiseksi. 

Valitettavasti kirja olisi kaivannut vielä ylimääräisen englanninkielisen oikoluvun. Nykyisen version englanti ei ole täysin kielenmukaista. 

Kirjan runsaat "taulukkosulkeiset" ovat myös hieman uuvuttavia. Rahajärjestelmän tasekirjanpito kannattaa ensin lukea Steve Keenin ao. kirjasta "The New Economics".

Prof Ehntsin uusin MMT-kirja on suomennettu: "Johdatus moderniin rahateoriaan".


"Modern money theory" 


Hyman Minskyn entisen oppilaan, prof. Randall Wray:n, "Modern money theory" oli ensimmäinen kokonaisesitys MMT:stä (2012, 2015), Siinä käsitellään mm.:

  • kansantalouden sektoritaseita
  • rahan määritelmää
  • verotuksen eri osafunktiota,
  • selitetään valtiorahajärjestelmän eri taseoperaatiot
  • vero- ja finanssipolitiikkaa
  • ns. työtakuuohjelmaa (Job Guarantee).

Kirja on haastavaa luettava, mutta pelkästään sen johdannon lukemalla ymmärtää kyllä erittäin hyvin kuinka fiat-järjestelmä todellisuudessa toimii.

Wray:n kirjaa voi pitää eräänlaisena MMT:n virallisena "spesifikaationa".


"Rahatalous haltuun"


Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan kirjassa "Rahatalous haltuun" (2014) käsitellään kaikki samat perusteoriat kuin MMT:ssä, vaikkei sitä ollakkaan brändätty varsinaiseksi MMT-kirjaksi.

Kirjan kappale 2: "Mitä raha on" selittää sekä kuvitteellisen, uusklassiseen talousteoriaan perustuvan, hyödykerahateorian että todellista rahajärjestelmää kuvaavan velkarahateorian. Kappale on täysin yleistajuinen ja sen tulisi kuulua jokaisen kansalaisen yleissivistykseen. 

Suuri osa kirjan sisällöstä löytyy Ahokas&Holapan Raha&Talous-blogista.


"Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla"


Ville Iivarisen "Raha - Mitä se on ja mitä sen tulisi olla" (2015) on jo "alansa klassikko". 

Tuhti tietopaketti kaikille niille, jotka haluvat saada kokonaiskuvan yksityisen velkarahajärjestelmän, eli pankkijärjestelmän, toiminnasta. Se kertoo myös vallitsevan uusklassisen talousteorian virheistä, jatkuvan talouskasvun mahdottomuudesta, eurojärjestelmän virheellisyydestä ja finanssikriiseistä. Lisäksi käsitellään yksityisen rahanluonnin muodostamaa uhkaa demokratialle.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna yksityiselle rahanluonnille esitellään jo 1930-luvulla hahmoteltu ns. Chigago-plan, jossa kaikki rahanluonti siirrettäisiin valtion yksinoikeudeksi, ja pankit vain lainaisivat talletetuksia laina-asiakkaille, eli ne toimisivat juuri niin, kuten ihmiset virheellisesti kuvittelevat niiden nykyisin toimivankin.

"CAN WE AVOID ANOTHER FINANCIAL CRISIS?"

Australialainen ekonomisti Steve Keen on erikoistunut yksityisen sektorin velkakriisien tutkimukseen ja niiden mallinnukseen jo 1990-luvun alusta lähtien. Kuuluisan jälkikeynesiläisen ekonomistin Hyman Minskyn "Financial instability hypothesis" -teoriaan perustuen, hän ennakoi sekä dotcom- että subprime-velkakriisit.

Keenin uusin teos: "Can we avoid another financial crisis? (2017)" on suppea versio (129s.) Keenin aiemmasta hittiteoksesta: "Debunking economics? (2011)". Molemmat teokset koostuvat sekä uusklassisen talousteorian kritiikistä, että yksityisen sektorin velkakriisien analyysista.

"Debunking economics"

Prof. Steve Keen on australialainen velkakriisien tutkimukseen erikoistunut taloustieteilijä. Lisäksi hän on armoton uusklassisen taloustieteen kriitikko.

Kirja on sisältää oikeastaan kaksi erillistä kirjaa, sillä sen alkuosassa prof. Keen silppuaa uusklassisen taloustieteen ja jälkiosassa analysoi velkakriisien syntymekanismeja. Keen ennakoi etukäteen mm. dotcom- ja subprime-kriisit.

Kritiikkiosuus on hätkähdyttävää luettavaa: taloustiede on täynnä sisäisiä ristiriitaisuuksia ja sen esittämä makrotalousmalli on täysin irrallaan todellisuudesta. Tiivistetysti taloustiedettä voi kuvailla nojatuoliekonomistien leikkikalumalliksi (toy-model), jonka ympärillä harrastetaan teoreettista puuhastelua.

Kirjaan on turboahdettu Keenin ajatuksia n. 20v ajalta, joten se on hyvin raskasta luettavaa, sitä on onneksi kuitenkin höystetty sopivalla huumorilla. Taloustieteen perustan kumoavat todistelut ovat umpipuuduttavia, kuten Keen itsekin toteaa. Suuri osa meni itseltäni yli hilseen. Onneksi suurin osa taloustieteen ongelmista on kuitenkin aivan ilmeisiä ja/tai intuitiivisesti ymmärrettäviä. Järkevämpää on kuitenkin lukea kritiikki jostain yleistajuisemmasta lähteestä. Taloustieteen opiskelijoille ja tutkijoille kirja on kuitenkin must-read-osastoa.

Kirjan johdannon ja velkakriisiosuuden voi lukea myös erillisinä kokonaisuuksina. Järkevämpää on kuitenkin lukea Keenin uudempi kirja: "The New Economics: A Manifesto" (2021).

Ville Länsiluodon kirjoittama referaatti (6.2.2022)

.

"The New Economics: A Manifesto"

Steve Keenin "The New Economics" (2021) on päivitetty ja suppeampi versio "Debunking economics" -kirjasta.

Sitä ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle, vaan erityisesti taloustieteen opiskelijoille tai sellaisiksi halajaville.

Täysin uusina osioina siinä on valtiorahajärjestelmän taseoperaatioiden kuvaus ns. Godley-taulukoiden avulla (kts. "Modern money" -osio), sekä kuvaus talouden energia- ja ympäristörajoitteista.

Kirjoittamani kattava referaatti löytyy täältä.